Rose Mallow

met liefde voor katten

voorwaarden kattenoppas


Ja, ook Kattenoppas Rose Mallow heeft algemene voorwaarden. Wel zo duidelijk toch. Ik verzorg uw katten en poezen met alle liefdevolle aandacht, maar ook bij mij thuis gebeurd er wel eens een ongelukje, omdat één van onze poezen zo nodig de vensterbank moet leegvegen. Mocht dit bij u thuis ook zo zijn dan ruim ik alles netjes op, maar ik ben dan niet verantwoordelijk voor de schade. Afijn, voor dergelijke onoverkomelijke zaken heb ik algemene voorwaarden opgesteld die onlosmakelijk verbonden zijn bij de bevestiging van de overeengekomen oppasperiode.

Artikel 1 Definities
 1. Opdrachtgever: Katteneigenaar
 2. Opdrachtnemer: Kattenoppas Rose Mallow
 3. Overeenkomst: De bevestiging gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer verplicht zich hiermee de dieren te verzorgen voor de overeengekomen tijdsduur.
 4. De te verzorgen dieren: de dieren waarvoor de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever zorgt.
Artikel 2 Algemeen
 1. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Alleen een schriftelijk verzoek, met een schriftelijke bevestiging, kan leiden tot een afwijking van de algemene voorwaarden. Dit tast de overige bepalingen niet aan.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van reden de algemene voorwaarden, website en tarieven te kunnen wijzigen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen via de website en/of nieuwsbrief.
Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtgever
 1. Opdrachtgever verklaart gegevens naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden of verkeerd vermelden van noodzakelijke informatie.
 3. Opdrachtgever zorgt voor voldoende kattenbakvulling, eten en indien van toepassing medicijnen. Eventuele extra kosten worden doorberekend.
Artikel 4 Rechten en plichten van de opdrachtnemer
 1. Opdrachtnemer zal de beste zorg dragen voor uw huisdier(en).
 2. Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een oppasverzoek weigeren tijdens of na afloop van het intakegesprek.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten ivm drukte, vakantie, ziekte, enz. Dit geldt niet voor al gemaakte oppasafspraken.
 4. Indien opdrachtnemer in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is op te passen, wordt er altijd voor een goede vervanging gezorgd.
Artikel 5 Privacy
 1. Uw gegevens worden uitsluitend door Kattenoppas Rose Mallow gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop geldt de uitzondering van mogelijk bezoek aan de dierenarts.
 2. Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat ze niet naar uw huis herleid kan worden.
 3. Na afloop van de oppasperiode houdt de opdrachtnemer uw sleutel nog in bezit, voor het geval dat u vertraging oploopt. De oppas zal dan voor de katten (en kleine huisdieren) blijven zorgen totdat u terug bent. Deze kosten worden doorberekend. Wanneer u terug bent wordt een afspraak gemaakt waarbij de sleutel retour gegeven wordt.
 4. Na afloop van de overeenkomst bewaard Kattenoppas Rose Mallow uw gegevens, zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende overeenkomst.
Artikel 6 Gezondheid
 1. In geval van gezondheidsproblemen tijdens de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een dierenarts e raadplegen. Dit gebeurd waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal opdrachtnemer naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van het dier.
 2. In geval van overlijden of inslapen van het dier zal de opdrachtgever altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever, zodat er de mogelijkheid is voor begrafenis of crematie.
 3. Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid
 1. De opdrachtgever is als eigenaar van de dieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die de dieren van de opdrachtgever aanbrengen aan anderen of de eigendommen van anderen. Kattenoppas Rose Mallow is dan ook in geen geval hiervoor aansprakelijk.
 2. Kattenoppas Rose Mallow kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke ziekte of overlijden van de op te passen dieren.
 3. Kattenoppas Rose Mallow is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van de huisdieren of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.
 4. Kattenoppas Rose Mallow is niet aansprakelijk wanneer er ingebroken wordt tijdens de overeenkomst.
 5. Kattenoppas Rose Mallow is niet aansprakelijk bij het mogelijk ontsnappen van huisdieren of wanneer huisdieren bij buiten laten niet terugkeren of overlijden.
Artikel 8 Betalingen
 1. De verschuldigde tarieven dienen te worden betaald binnen 8 dagen na afloop van de overeengekomen periode.
 2. Op de gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Betaal veilig
Veilig en makkelijk betalen met iDeal. Wij verzenden pakketten met DHL en PostNL. Artikelen op voorraad worden binnen 2 - 3 werkdagen geleverd.

Wij gebruiken cookies om je ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie-wetgeving vragen we je toestemming om de cookies te plaatsen.