Rose Mallow

met liefde voor katten

uw gegevens goed beschermd, privacy verklaring


1.0 Persoonsgegevens

Rose Mallow registreert géén bijzondere persoonsgegevens. Rose Mallow verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt
 • Gegevens over uw katten

2.0 Doel en grondslag

Rose Mallow
verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het verzorgen van huisdieren tijdens vakantie/afwezigheid
 • Het geven van advies bij gedragsproblemen
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de webwinkel
 • Het verwerken van uw order op de webwinkel en u informeren over de voortgang
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • U te contacteren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over onze diensten en producten
 • Rose Mallow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3.0 Geautomatiseerde besluitvorming
Rose Mallow
neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit. Rose Mallow gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: de website wordt gehost door Vevida, de geïntegreerde webwinkel draait via ECWID en de automatische betalingen via Mollie, allen via veilige (SSL) verbindingen.

Privacyverklaringen:
https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy
https://www.mollie.com/nl/privacy

4.0 Bewaartermijnen
Rose Mallow
bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
 • Bij de accounts voor de webwinkel voor de duur van 2 jaar (24 maanden), jaarlijks voer ik een controle uit en verwijder ik de accounts waar meer dan 2 jaar geen bestellingen meer van zijn binnen gekomen. 
 • Gegevens van klanten waar ik op katten pas bewaar ik 7 jaar.
 • Facturen bewaar ik 7 jaar omdat dit de eis is van de belastingdienst.

5.0 Delen van persoonsgegevens met derden
Rose Mallow
verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

6.0 Communicatie
6.1 Email
Rose Mallow maakt voor haar Email gebruik van de diensten van Mac mail. Hiervoor hebben wij een mailadres nodig en een naam + achternaam om onze mailen te adresseren. Soms worden er meer gegevens via de mail verstuurd, dit is bijvoorbeeld ter bevestiging van een bestelling of het nalopen of gegevens correct zijn. Ik verstuur per mail geen gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ik verwijder zelf gegevens na 5 jaar wanneer er geen lopend contact meer is. Mac mail heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

6.2 Nieuwsbrief
Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief dan wordt uw e-mailadres ook gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van mijn dienstverlening en webwinkel. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. U kan zich via de mail voor de nieuwsbrief uitschrijven. Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief zijn ook de gegevens verwijderd.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

6.3 WhatsApp
Voor het contact opnemen over het verzorgen van dieren is WhatsApp een regelmatig gebruikt communicatiemiddel. Ook kunnen klanten van de webshop via WhatsApp contact opnemen wanneer zij vragen hebben over hun bestelling.

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

7.0 Cookies
Wanneer u de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op uw eigen computer) in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Dit soort cookies slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor uw browser een hulpmiddel om het voor u makkelijker te maken websites snel te bekijken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rose Mallow maakt gebruik van Google Analytics. Analytische cookies worden gebruikt om mijn website te verbeteren op basis van het gedrag van de bezoekers. Met de verkregen informatie kan ik onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kan ik ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. De gegevens die volgen uit de analyse worden niet met derden gedeeld.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8.0 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rose Mallow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u zou beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

christina@rosemallow.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Rose Mallow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.0 Tenslotte

Rose Mallow
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: christina@rosemallow.nl
Betaal veilig
Veilig en makkelijk betalen met iDeal. Wij verzenden pakketten met DHL en PostNL. Artikelen op voorraad worden binnen 2 - 3 werkdagen geleverd.

Wij gebruiken cookies om je ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie-wetgeving vragen we je toestemming om de cookies te plaatsen.